Hopp til hovedinnholdet

Sjømat – viktig for fortiden, viktig for fremtiden

Sjømatnæringen kommer til å bli en av de aller viktigste næringene i Norge. Da er det viktig å få med seg de beste på laget.

 

En historisk næring

Visste du at sjømat er den viktigste økonomiske driveren langs norskekysten? Og at resten av verden stort sett forbinder Norge med fisk?

Norsk fiskerihistorie strekker seg over titusen år tilbake i tid. Fiske har vært grunnlag for næring og eksport i flere hundre år. For å forstå Norge, må man derfor også forstå fiskerihistorien.

I moderne tid har sjømatnæringen på kort tid bygget seg opp til å bli en vitaliserende næring. Teknologi utvikles i rekordfart og er en svært viktig faktor for at man skal lykkes, både med effektivisering av bransjen, samt for å finne gode løsninger på klima- og miljøutfordringer. Til det trengs det kloke hoder.

 

Være med på laget? I Lerøy har vi et sterkt fokus på digitalisering og bærekraft. Behovet for teknologikompetanse er, og vil være stort fremover, med en rekke karrieremuligheter i selskapet, sier Talent Manager i Lerøy, Liv-Ane Engelsen.

 

Et eksempel på dette er reduksjon av klimagassutslipp. Gjennom teknologiutvikling, kompetanseheving og klare mål, kuttet Lerøy klimagassutslippene med 8 prosent fra 2020 til 2021. I 2022 var Lerøy blant topp 10 i PwC sin årlige klimaindeks der selskaper måles på hvor stor reduksjon av klimagasser de har hatt det siste året. Dette kommer ikke av seg selv.

Engelsen suppleres av Janicke Eckhoff, prosjektleder i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge.

  • Arbeidsgivere som Lerøy står i en ekstrem utvikling med svært mangfoldige og komplekse arbeidsoppgaver. Da er det viktig at man som selskap eier de utfordringene man står overfor og inviterer unge mennesker til å være en del av løsningen på eksisterende problemer, sier hun.

 

Hva ønsker de unge?

Sjømat Norge har det siste året gjort et innsiktsarbeid kalt Next Generation Seafood hvor de har sett på hva unge mennesker, både de som jobber i sjømatnæringen, og de som kanskje ønsker å jobbe der, tenker om bransjen. Sjømat Norge har truffet unge gjennom omdømmeundersøkelser, kvalitative undersøkelser, workshoper, samt gjennom å oppsøke ulike miljøer.

Undersøkelsen er ikke representativ for alle unge i Norge, men funnene fra undersøkelsen viser likevel at unge er opptatt av langsiktig klimaarbeid, økonomiske utsikter og omdømmesituasjonen til sjømatnæringen, spesielt når det kommer til miljøavtrykk og velferd.

Man skal ikke legge skjul på at nettopp omdømmet til næringen ikke alltid har vært det beste. Å satse på grønn og klimavennlig utvikling er derfor helt avgjørende for fremtiden. På grunn av raske endringer i samfunnet, hvor økonomi og tilgang på mat har kommet mer på agendaen, har imidlertid flere fått øynene opp for den viktige rollen sjømatnæringen faktisk spiller for det norske samfunnet.

  • Det er dette vi skal leve av når vi nå går over i det grønne skiftet, fortsetter Janicke Eckhoff.
Vi i Lerøy ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og vise at det er en bred variasjon i hvilke jobber man kan få hos oss.

Et globalt arbeidssted

De siste årene har det skjedd et stort taktskifte innad i bransjen. Som eksempler kan man nevne ny teknologisk utvikling i havbruk, landbasert oppdrett, lukkede anlegg, havbruk til havs og digitalisering. Jobber du med sjømat kan du derfor jobbe i det lille lokalmiljøet eller ute i den store verden.

  • Vi i Lerøy ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og vise at det er en bred variasjon i hvilke jobber man kan få hos oss. Hver eneste dag bidrar våre 5500 ansatte med å levere norsk sjømat tilsvarende fem millioner måltider til over 80 markeder. Vi er et stort globalt selskap med en rekke fabrikker og kontorer i utlandet, i tillegg til virksomhet lang hele norskekysten, forteller Liv-Ane Engelsen.

 

Noe av utfordringen videre ligger i å nå studenter der de er. Studenter som utdanner seg innen sjømatrelaterte studier og havbruksnæring, men som ikke bor langs kysten, ønsker mer kontakt med bransjen.

I Oslo har derfor lakseprodusenten Nova Sea opprettet The Salmon, et visningssenter for lakseoppdrett og sjømatnæring. Dette er med på å heve kunnskapen om bransjen, selv om det er langt unna der næringen selv holder til.

  • Forskjellen på det å stå utenfor og innenfor næringen, er veldig stor. Fremover må sjømatnæringen derfor drive målrettet og personlig kommunikasjon for å nå unge som ønsker å være med å forme fremtiden, avslutter Janicke Eckhoff.