Hopp til hovedinnholdet

Lerøy dobler tareproduksjonen

Lerøy dobler produksjonen av sukkertare, og fokuserer på dyrefôr.

Regnet strømmer ned og kulden er på god vei. Det betyr at værforholdene er perfekt for å sette ut nye tarestiklinger. I 2020 kan Harald Sveier, teknisk leder for Lerøy Seafood Group, smile bredt. Hele 50 000 meter med tau dekket av stiklinger blir senket ned i sjøen og mengden forventes å gi rundt 300 tonn sukkertare til våren. Dette er en betydelig produksjonsvekst for selskapet.

Lerøy satser sterkt på taredyrking gjennom prosjektet Ocean Forest, og ikke bare kan taren være råstoff til biogass og bioenergi. Den kan også bli emballasje for å erstatte plast og være energikilde for både mennesker og dyr takket være innholdet av vitaminer, mineraler og jod. 

Stiklinger klar til å settes ut i havet. Her er de to mm lange, men skal bli to meter.

Sukkertaren som skal vokse under havflaten de neste månedene har mange formål, ett viktig hovedmål er bedre dyrefôr.

 

Mer klimavennlig dyrefôr

Det har vist seg å være store fordeler ved å ta i bruk tare i dyrefôr.

– Ved forrige produksjon gikk vi rett og slett tom for tare da pågangen fra det internasjonale markedet tok fart. Det er egentlig ikke så rart. Tare i dyrefôr gir fantastiske resultater når det kommer til både miljøet og dyrenes helse.  Grisunger får bedre overlevelsesrate da tarmfloraen blir forbedret av taren. Vi kaller det yoghurteffekten. Yoghurt er bra for magen for oss mennesker. Taren gir samme effekt for grisunger, sier Harald Sveier.

Tare i dyrefôr gir ikke bare en produksjonsøkonomisk gevinst, men også en miljøøkonomisk gevinst. Fermentert tare i fôr reduserer metangassen fra drøvtyggere med hele 30–40 %. Klimagassene minsker fordi enzymblokkene i taren hemmer produksjonen av metangass.

I dag står drøvtyggere for mesteparten av klimagassutslippene fra husdyr og er en av de største miljøutfordringene.

– Ved bruk av tare får man en betydelig reduksjon som er viktig for kloden vår. Med andre ord produserer vi et mer klimavennlig fôr, sier Sveier.

Les mer om tare - naturens egen superfood

 

Mer bærekraftig enn Amazonas

Ocean Forest gir et miljøvennlig havbruk med enorme muligheter for fremtiden. Eller som Sveier sier:

– Produksjonen kan knapt bli mer bærekraftig da hverken ferskvann, sprøytemidler, gjødsel eller landarealer blir brukt. Legg merke til at taren også tar opp seks ganger så mye CO2 som regnskogen i Amazonas gjør, i tillegg til fosfor og nitrogen.

Harald Sveier, teknisk leder i Lerøy Seafood Group har ansvaret for Ocean Forest og smiler bredt for produksjonsdoblingen av stiklinger.

Stiklingene som settes ut er to millimeter store, men når de hentes opp til våren har de vokst seg opptil to meter lange. De hentes inn før de blir forurenset av andre arter som fester seg til bladene og er derfor helt rene når de sendes videre til neste prosess.

Her kan du lese mer om hvordan Ocean Forest-prosjektet jobber for et renere hav

Dette er Ocean Forest
  • Et samarbeidsprosjekt mellom Lerøy og Bellona.
  • Sirkulær bioøkonomi der tare og blåskjell dyrkes i havet av det havbruksanleggene slipper ut av organisk stoff og næringssalter.
  • Ocean Forest er som en regnskog under vann.