Hopp til hovedinnholdet

Mer bærekraftig havbruk

For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret erstattes deler av fiskeolje i fôret med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.

På den måten reduseres bruken av fiskeolje i fôret til laks og ørret – samtidig som at fisken beholder sitt høye innhold av omega-3-DHA, som både fisken og vi alle trenger å spise nok av. Innholdet av EPA og DHA økes med 25% uten å øke bruken av fiskeolje. EPA og DHA er navnet på viktige marine essensielle fettsyrer som ikke produseres av kroppen selv – de må tilsettes gjennom kosten. EPA er spesielt viktig for immunsystemet vårt og DHA for hjernen.

Løsningen klar før problemet oppstår

Laks og ørret spiser i naturen mye fisk, og fôret som brukes i havbruk består også av blant annet fiskeolje. Fiskeolje er den eneste kilden til EPA/DHA som normalt brukes i fiskefôr. Lerøy bruker i tillegg mikroalgeolje. Den EPA/DHA vi finner i fiskeoljen kommer nettopp fra mikroalger som fisken spiser.

Det vil bli knapt med fiskeolje i fremtiden. Derfor er Lerøy tidlig ute med å finne nye måter å sikre at laksen har et forsvarlig nivå av EPA og DHA. Dette gjøres ved å erstatte deler av fiskeoljen i fôret med en type mikroalger som også har et høyt innhold av omega-3-DHA.

«Det vil bli knapt med fiskeolje i fremtiden - derfor er Lerøy tidlig ute med å finne nye måter å sikre at laksen har et forsvarlig nivå av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.»

Ved å bruke disse algene, øker man andelen omega-3 i sjømat samtidig som man løfter sjømatnæringen enda et hakk i forbindelse med bærekraft og reduserer bruk av villfanget fisk.

Siden september 2016 har Lerøy laks konsumert mer enn 800 000 tonn fôr med mikroalger som deler av innholdet. 

Behov for innovasjon

Konseptet med bruk av mikroalger i fiskefôr ble utviklet i samarbeid med BioMar og mikroalgeprodusenten Corbion. I dag bruker Lerøy flere leverandører, og de siste årene har mikroalger inkludert i all laksefôr.

Lerøy er det første havbruksselskapet som tar i bruk mikroalger i ett slik omfang. Dette fordi selskapet synes det er viktig å ta ansvar på området, både med hensyn til forvaltning av de ville fiskebestandene som fiskeolje kommer fra samt laksens helse og humanhelsen.

– Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter fremstilt på en bærekraftig måte. BioMar har vært i forkant med nye muligheter innen bærekraftige ingredienser, og vi trenger nye råvarer for å kunne følge opp etterspørselen etter sunn sjømat, sier Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group.

Slik reduseres også avhengigheten av marine fôringredienser.

800 000 tonn

Siden september 2016 har Lerøys laks konsumert mer enn 800 000 tonn fôr med mikroalger som deler av innholdet. Fra mai 2017 brukes det nyutviklede fôret for fullt i produksjon av laks på over ett kilo.

Dyrkes på land

Algene brukt i Lerøy sitt fiskefôr dyrkes i store tanker på land. Selve algen finner man også i naturen, men produksjonsbetingelsene optimaliseres i tankene. Det tar 5 dager fra man starter en ny produksjon til tanken kan høstes. Dette er bioteknologi på meget høyt nivå. Samtidig understrekes det at alger er naturlig og at det er ingen spor av GMO i produksjonen.

Siden september 2016 har Lerøys laks konsumert mer enn 800 000 tonn fôr med mikroalgene som deler av innholdet. Fra mai 2017 brukes dette fôret i all produksjon av laks på over ett kilo.