Mer bærekraftig havbruk

For å sikre en bærekraftig produksjon av laks og ørret erstattes deler av fiskeolje i fôret med mikroalger med et høyt innhold av omega-3.

På den måten reduseres bruken av fiskeolje i fôret til laks og ørret – samtidig som fisken beholder sitt høye innhold av omega-3-DHA, som både fisken og vi alle trenger å spise nok av. EPA og DHA er navnet på viktige marine essensielle fettsyrer som ikke produseres av kroppen selv – de må tilsettes gjennom kosten. EPA er spesielt viktig for immunsystemet vårt og DHA for hjernen.

Løsningen klar før problemet oppstår

Laks og ørret spiser i naturen mye fisk, og fôret som brukes i havbruk består også av blant annet fiskeolje. Fiskeolje er den eneste naturlig kilden til de viktige fettsyrene EPA og DHA vi har i dag.

Det vil bli knapt med fiskeolje i fremtiden. Derfor er Lerøy tidlig ute med å finne nye måter å sikre at laksen har et forsvarlig nivå av EPA og DHA. Dette gjøres ved å erstatte deler av fiskeoljen i fôret med en type mikroalger som også har et høyt innhold av omega-3-DHA.

«Det vil bli knapt med fiskeolje i fremtiden - derfor er Lerøy tidlig ute med å finne nye måter å sikre at laksen har et forsvarlig nivå av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.»

Ved å bruke disse algene, øker man andelen omega-3 i sjømat samtidig som man løfter sjømatnæringen enda et hakk i forbindelse med bærekraft og reduserer bruk av villfanget fisk.

Siden september 2016 har Lerøy laks konsumert mer enn 40 000 tonn fôr med mikroalger som deler av innholdet. 

Behov for innovasjon

Den nye fôrserien er utviklet i samarbeid med BioMar og mikroalgeprodusenten Terra Via. Lerøy er det første havbruksselskapet som tar i bruk mikroalger i ett slik omfang. Dette fordi selskapet synes det er viktig å ta ansvar på området, både med hensyn til forvaltning av de ville fiskebestandene som fiskeolje kommer fra samt laksens helse og humanhelsen.

– Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter fremstilt på en bærekraftig måte. BioMar har vært i forkant med nye muligheter innen bærekraftige ingredienser, og vi trenger nye råvarer for å kunne følge opp etterspørselen etter sunn sjømat, sier Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy Seafood Group.

Slik reduseres også avhengigheten av marine fôringredienser.

40 000 tonn
Siden september 2016 har Lerøys laks konsumert mer enn 40 000 tonn fôr med mikroalger som deler av innholdet. Fra mai 2017 brukes det nyutviklede fôret for fullt i produksjon av laks på over ett kilo.

Dyrkes på land

Algene brukt i det nyutviklede fiskefôret Lerøy bruker går under navnet AlgaPrime DHA, og produseres i São Paolo i Brasil. Algene er basert på en algeart som ble oppdaget i mango-sumpene i Florida. Selv om arten er funnet i havmiljøet, blir de nå dyrket på land i lukkede gjæringstanker som ligner de som brukes til fermenteringsprosesser av øl. 

Siden september 2016 har Lerøys laks konsumert mer enn 40 000 tonn fôr med mikroalgene som deler av innholdet. Fra mai 2017 brukes dette fôret for fullt i produksjon av laks på over ett kilo.