Trygg mat fra havet
Bli kjent med hvordan vi kvalitetssikrer produktene som går ut i butikken, hvordan du kan spore middagsmaten din og hvilken rolle havbruk kan ha i fremtiden.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter nettopp gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan vi oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

Sporing

Vi har sporing på alle våre produkter slik at du kan følge reisen helt fra båt og merd frem til siste stopp, som er kunden. Vi ønsker å gi forbrukerne informasjon og ha full åpenhet rundt vår produksjon av laks, og som del av dette har vi sammen med NorgesGruppen lansert nettsiden gladlaks.no. Her kan du enkelt spore nettopp din fiskemiddag og hvor laksen kommer fra, og lære mer om vårt sortiment.

Bærekraft

«En miljøvennlig og lønnsom drift som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.» Slik lyder hovedmålsettingen vår i forbindelse med miljø– og bærekraft. Året gjennom overvåkes klimagassutslipp i forbindelse med produksjonen.

Innen havbruk har vi flere dyktige fagteam med ulike fokusområder: miljø og sikkerhet, fiskehelse, RAS/postsmolt, rensefisk og teknologi. Vi jobber kontinuerlig med fiskehelsearbeid og å forebygge lakselus, og kan vise til betydelig grad av kontroll over dette. Vi ønsker å unngå lakselus ved våre havbruksanlegg, samt å styre unna bruk av medikamenter i bekjempelsen av disse.

«En miljøvennlig og lønnsom drift som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.»

Fiskefôr

Vi stiller krav til våre leverandører av fiskefôr for å sikre at råvarene som brukes forvaltes på en god måte. Det betyr at ingrediensene i fôret skal være fisket eller høstet på en etisk forsvarlig måte, innenfor lovlige rammer og basert på bærekraft. Også disse råvarene stiller vi krav til at skal være sporbare og gå overens med geografiske områdets kvoter. Råvarene skal være sertifisert etter IFFO-standarden (International Fishmeal and Fishoil Organisation) eller MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). 

Matsikkerhet

Gjennom mange års erfaring har vi bygget opp et kvalitetssystem som inneholder rutiner og prosedyrer som skal sikre oss trygge og gode produkter av ypperste kvalitet. Vi stiller høye krav, gjennomfører jevnlige analyser og har mellom 250 og 300 revisjoner hvert år. 

Som del av vår matvaresikkerhet utføres det årlige ulike beredskaps– og tilbakekallingstester. I Lerøy-gruppen finnes også mange ulike sertifiseringer, som ISO 14001, Global Gap, ASC, MSC, Krav/Debio og BRC. 

Krever lite fôr
Sammenlignet med andre animalske proteiner krever fisk lite fôr for å vokse ett kilo, produksjonen krever lite areal og fisker er tilpasningsdyktige.

Havbruk i fremtiden

På grunn av befolkningsvekt må også produksjonen av mat øke i fremtiden.
FNs mat– og jordbruksorganisasjon (FAO) anslår at vi vil være rundt 9 milliarder mennesker på kloden i 2050. Noe som medfører et behov for en økning av matvareproduksjon på rundt 30 prosent. Sammenlignet med andre animalske proteiner krever fisk lite fôr for å vokse ett kilo, produksjonen krever lite areal og fisker er tilpasningsdyktige. Økt sjømatsproduksjon er derfor særlig aktuelt for å kunne mette verdens befolkning også i fremtiden.