Hopp til hovedinnholdet

Slik fôres laksen vår

Førsteklasses norsk laks trenger riktige byggeklosser for å vokse seg store, og det forskes stadig på hva som er det beste fôret. Her får du vite mer av hva vår laks spiser.

Lerøy-laksen er kjent for høy kvalitet og god smak, og den økte populariteten har ført til at tonnevis av laks eksporteres til restauranter og kjøkken over hele verden hver eneste dag. Den samme laksen finner du også i din lokale matbutikk.

Ingrediensene i fôret vi gir laksen er nøye utvalgt, og sammensetningen er i stadig utvikling. I dag består rundt 70 prosent av fôret av vegetabilske ingredienser, mens cirka 30 prosent kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje.

Fôret noe som hele tiden forskes på, og det jobbes også kontinuerlig for å finne nye, bærekraftige råvarer som høstes så langt nede i økosystemet som mulig.

Først ute med nye ingredienser

Vi var blant annet først ute med bruk av algeolje, insektmel og planten camelina, og bruker i tillegg mye krillmel. Det har absolutt en hensikt å finne nye råvarer til bruk i fôr, samtidig som kriterier som bærekraft, pris, ernæringsmessige kvaliteter og tilgjengelighet selvsagt må oppfylles før det kan tas i bruk.

Nederst i saken kan du som er spesielt interessert lese mer om våre retningslinjer og avtaler når det gjelder fôr. 

Faktaboks:

Hovedbestanddelene i laksefôret er fiskemel, soyaprotein, fiskeolje og rapsolje. All soya som brukes er fri for genmodifisering, den er produsert bærekraftig og avskogingsfri og er dessuten sertifisert av RTRS (Round Table on Responsible Soy).

 Les også: Slik reduserte vi bruken av fiskeolje i fôret til laks og ørret

Enkel sporing av hva din laks har spist

For oss er det viktig med åpenhet og at du har muligheten til å innhente informasjon om maten du spiser. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å finne ut nøyaktig det du er interessert i å vite om laksen som selges på butikken.

Det er full sporbarhet på vår laks, også på fôret den har spist. Dette kan du enkelt søke opp når som helst, også når du står på butikken og skal handle fisk. Velg den fiskepakken du vil ha, gå inn på gladlaks.no og tast inn sporingsnummer som du finner på emballasjen. Da får du tilgang til blant annet fôrhistorikk, hvor laksen er vokst opp og når den ble vaksinert.

Dersom du vil teste tjenesten uten å besøke butikken kan du benytte sporingsnummer «150879», som er tatt fra en tilfeldig pakke med laksefileter.

Her er en lenger artikkel som tar for seg hvordan Gladlaks fungerer.

Laks er manges favoritt når det kommer til sjømat. Derfor gjør vi det enkelt for forbrukeren å finne ut hvor akkurat denne fisken kommer fra og hva den har blitt fôret.

Våre retningslinjer og avtaler i henhold til fôr:

Leverandører og underleverandører

 • Fôrprodusenten skal utarbeide spesifikasjoner, prosedyrer og etiske retningslinjer som rettes til den enkelte leverandør og underleverandør.
 • Fôrselskapet er ansvarlig for å påse at underleverandørene tilfredsstiller de samme kravene som leverandørene, dersom dette benyttes.

 • Fôrselskapet skal innhente signerte erklæringer fra leverandører og underleverandører på at de utarbeidede spesifikasjonene, prosedyrene og retningslinjene følges.

Råvarer

 • All sporbarhetsdata for råvarer skal overføres til Lerøy Seafood Group (LSG).
 • Data om art, opprinnelse og sertifiseringstype skal ha maks et etterslep på en måned.
 • Fôrleverandør skal opplyse LSG om hvilken sertifiseringstype som følges på den enkelte råvare slik at det kan tilrettelegges for registering.

Marine råvarer:

 • Alle råvarer skal komme fra et regulert fiske hvor den enkelte art er regulert i samsvar med nasjonale og internasjonale myndigheters regelverk.
 • Disse skal også komme fra kvoter som blir gitt i overensstemmelse med vitenskapelige anbefalinger fra internasjonalt anerkjente forskningsmiljø.
 • Ingen av artene må stamme fra arter på FNs truede artsliste, eller som er klassifisert som «kritisk truet» eller «truet» på Verdens naturvernunion (IUCN) sin rødliste.
 • MSC setter standarden for bærekraftig fiske og sporbarhet, og mengden MSC-sertifiserte råvarer som benyttes i fôret skal være økende fra år til år.

Vegetabilske råvarer:

 • Alle vegetabilske råvarer skal komme fra produksjon som skjer på landområder ervervet til denne produksjonen på en bærekraftig måte. Det utelukker for eksempel nedbrenning eller rasering av regnskog og mangrove skog.
 • Vegetabilske råvarer skal være sertifisert i forhold til en godkjent standard for bærekraft.
 • Palmeolje skal ikke benyttes som råvare eller fôrråvare uansett form.

Samfunnsansvar

Fôrleverandøren plikter å påse at deres leverandører og underleverandører ivaretar de ansatte, produkter og lokalmiljø på en etisk forsvarlig måte og i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Les også: Dette kan bli fremtidens energikilde både for mennesker, dyr og biler