Det er helheten over tid som betyr noe, sier Henriette Øien fra Helsedirektoratet.