Hopp til hovedinnholdet

En næring for hele landet

Fiskerinæringen gir positive ringvirkninger i hele Norge.

Fisk har alltid vært viktig i Norge, og slik er det fremdeles. Men i dag er det ikke bare kystkommunene som lever godt på fiskeri. Ringvirkningene fra næringen påvirker hele landet – og ikke bare gjennom sunn sjømat. 

I Lerøy arbeider det i dag over 3 000 mennesker fordelt på 60 forskjellige kommuner i Norge. I flere av disse kommunene er fiskeriet hjørnesteinsbedriften som holder innbyggertallet oppe og dermed bidrar til å opprettholde behovet for viktige offentlige tjenester som skole, helsetilbud, kollektivtransport og veier. 

Les også: Denne torsk er helnorsk, og har ikke vært i Kina

I tillegg utgjør skatteinntektene fra de mange tusen ansatte i fiskerinæringen en viktig verdi for landet. Lerøys ansatte skattet i 2017 hele 460 millioner kroner. Sammen med skatten fra konsernet er det nok til å finansiere over 1 200 sykehjemsplasser eller mer enn 7 000 kommunale barnehageplasser.

 

Sjømataktiviteten til Lerøy gir store samfunnsmessige ringvirkninger. Både i form av arbeidsplasser, kjøp av varer og tjenester samt skatteinntekter til norske kommuner.

 

Behov for tusenvis av leverandører

Det er ikke bare de ansatte som skaper verdi. Kjøp av tjenester og varer som fiskerinæringen trenger legger også grunnlag for svært mange arbeidsplasser rundt omkring i landet. 

Hele fiskerinæringen er nemlig avhengig av mengder av varer og tjenester for å produsere sunn og god sjømat på en bærekraftig måte. Den daglige driften hadde vært umulig uten leverandører som kan bidra med utstyr, drivstoff, fôr, datasystemer, varetransport og mye annet. Dette er varer og tjenester som næringen må kjøpe.

Ved å velge norske produkter vil det bidra til de positive ringvirkningene, også i andre næringer.

I 2017 kjøpte Lerøy varer eller tjenester fra over 5 000 leverandører i 287 forskjellige kommuner for 12,5 milliarder kroner. Dette er grunnen til at vi kan si at fiskerinæringen skaper mange arbeidsplasser ellers i næringslivet også. Ringvirkningsanalyser utført av SINTEF og NOFIMA viser at for hvert årsverk i sjømatbransjen, skapes mer enn ett årsverk i direkte ringvirkninger.

Les også: Nå er det enklere enn noengang å finne ut nøyaktig hvor laksen du spiser kommer fra

I tillegg kommer de indirekte ringvirkningene i neste ledd. Derfor er det ingen underdrivelse å si at Lerøys over 3 000 arbeidsplasser gir grunnlag for ytterligere tusenvis av arbeidsplasser over så og si hele landet. Arbeidsplasser som igjen er viktige for både bosetting og økonomi i lokalsamfunnet, og som selvsagt også bidrar til felleskapet over skatteseddelen. 

En næring for fremtiden

Slik fortsetter fisk og fiskerinæringen å være en svært viktig bransje for Norge. For å kunne være det også for fremtiden, følger næringen blant annet strenge miljøkrav som er basert på føre-var prinsippet slik at man kan høste av havets ressurser på mest mulig bærekraftig vis. Det er det riktige for miljøet og derfor det riktige for Norge.

Les også: Visste du at disse fiskepinnene produseres her i Norge?

Lerøy har spesifikt valgt å jobbe målrettet mot syv av FNs 17 bærekraftmål (se bilde under) som direkte eller indirekte omhandler prosessene til fiskerinæringen. Slik kan et selskap og en næring i lille Norge være med på å gjøre en viktig forskjell.