Lerøy Aurora

Lerøy Aurora AS har eget styre og lokal ledelse. Selskapet har 17 konsesjoner for produksjon av laks og ørret i Troms.

Selskapet er selvforsynt med smolt fra det heleide datterselskapet Laksefjord AS. Smoltanlegget har sin beliggenhet i Lebesby kommune i Finnmark. Laksefjord AS har en konsesjon på 7,5 millioner smolt per år.

Merde i sol 

Lerøy Aurora har et eget prosessanlegg for laks på Skjervøy. Dette anlegget har en årlig slaktekapasitet på ca 60 000 tonn laks. I tillegg til dette kommer filetproduksjon, innfrysning og emballasjeproduksjon. I 2012 ble det slaktet 46 000 tonn laks på prosessanlegget på Skjervøy. I tillegg til å slakte egenprodusert fisk ivaretar Lerøy Aurora også slakting for flere mindre oppdrettsaktører i regionen.

Frossen merde

I 2012 hadde Lerøy Aurora 240 ansatte i Troms og Finnmark. Dette utgjorde totalt 170 årsverk.

Lerøy Aurora er en av 3 produksjonsselskap i Lerøy Seafood Group.

 

VISSTE DU AT?

 • Norge startet med lakseproduksjon på 70- tallet.
 • Arealet som i dag brukes til produksjon av laks utgjør 420 kvadratkilometer. Det vil si et areal på størrelse med Andøya, eller 0,5 % av sjøarealet innenfor grunnlinjen.
  Eksportkake illustrasjon
 • Det aller meste av laksen går til eksport, og Norge eksporterer laks til over 100 land i hele verden. Lerøy alene selger laks til mer enn 70 ulike land hver uke.

   
 • Hver eneste dag eksporteres 3000 tonn laks over grensen fra Norge til verdensmarkedet.
 • Det spises over 15 millioner laksemåltider verden over hver eneste dag.
 • Produksjon av laks tar til sammen to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig spiseklar laks.
 • Det latinske navnet for laks er Salmo Salar.

 • Basert på livsløpsvurdering har norsk laks fra havbruk generelt sett lavest miljøpåvirkning og kommer best ut når det gjelder utslipp av Co2.
 • Vill laks bruker 10 kilo marint råstoff for å vokse et kilo. Lerøy laks i havbruk brukte i 2013 1,4 kilo marint råstoff for å vokse et kilo.
 • Lerøy har full sporbarhet på laksen vi produserer
 • Lerøy har ikke benyttet antibiotika på laks i sjø de siste 3 år
 • Lerøy laksen inneholder de sunne omega 3 fettsyrene EPA og DHA som påvirker helsen vår positivt.
 • Det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar positivt til utvikling av nervesystemet hos foster og barn. De som spiser lite fisk, det vil si mindre enn tilsvarende ett fiskemåltid i uken, kan gå glipp av disse helsefordelene.
  70% av jordens overflate er vann
 • 70% av jordens overflate er sjøvann

  Proteininnhold i kosten
 • Bare 5% av proteinet vi spiser kommer fra havet
@leroyseafood