Hopp til hovedinnholdet

Rydder plast i havet

Hvert minutt blir det tømt en hel søppelbil med plast i havet. Over 90 prosent av alle sjøfugler har plast i magen. Og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet. Dette er knusende fakta som vi må ta til oss. Det er klart vi må bidra til at dette bildet endrer seg. Vi skal tross alt leve av havet – også i fremtiden.

Lerøy deltar hvert år på den store Strandryddedagen. Både til glede for oss mennesker, men ikke minst for all fisk og fugl som er totalt avhengig av et rent hav.

Grunnet corona utsettes Strandryddeaksjonen fra mai til et nytt tidspunkt på høsten for å redusere smittefare.

– Vi er avhengige av havet, det er det vi lever av, og er derfor opptatt av å ivareta dette så godt som mulig slik at vi også kan leve av det i fremtiden. Vi vil derfor ha en aktiv rolle for å bidra til et renere hav, sier Anne Hilde Midttveit, leder for kvalitet og bærekraft i Lerøy Seafood Group.

På vårparten arrangeres den store Strandryddedagen – en årlig, landsomfattende miljødugnad der naturvernere og ildsjeler rydder over hele landet, både langs kysten og i innlandet langs elver og sjøer. Aksjonen koordineres av Hold Norge Rent.

Det var mange frivillige i sving under Strandryddedagen 2019. Foto: Torbjørn Andersen

I 2018 deltok over 140 000 frivillige i opprydding langs hele norskekysten og over 3000 tonn avfall ble fjernet fra norsk natur. I 2019 er det registrert flere aksjoner fra hele landet tilknyttet Lerøy sin Strandryddedag. Flere av disse aksjonene er også registrert til Lerøy sin kampanje på Ryddeportalen. 

Av aksjoner tilknyttet Lerøy i Ryddeportalen var det i 2019 registrert: 
  • 580 frivillige deltok
  • 11 300 meter ryddet
  • Ca. 4650 kilo avfall  
  • 451 timer brukt  

*disse tallene gjelder bare for aksjoner registrert gjennom Ryddeportalen, holdnorgerent.no, og viser alle aksjonene som er tilknyttet Lerøy Seafood Group. I tillegg kommer alle aksjonene som er gjennomført, men som ikke er registrert i Ryddeportalen

Les også: Her kan du melde deg på årets Strandryddeaksjon

Slik bekjemper Lerøy plast i havet

Det er ingen nyhet at plast i havet er blitt en av våre største miljøutfordringer. Lerøy har aktivitet flere steder langs kysten i Norge, og det er naturlig for et sjømatselskap å delta i denne aksjonen. Å bidra til å bekjempe miljøutfordringer er viktig, og derfor tar Lerøy del i flere lignende prosjekter. 

Fishing for litter er en global dugnad for å fjerne plast fra havet. Dette er eksempel på søppel som fiskere finner drivende i havet som en fiskebåt har plukket opp.

Fishing for litter (FFL) er et tiltak mot marin forsøpling i Norge, i regi av Miljødirektoratet. Lerøy bidrar ved å plukke med seg det de finner av plast og annet avfall i havet, når de likevel er ute med trålerne. Avfallet de plukker opp blir fraktet til nærmeste Fishing for litter-mottak. 

Les også: Slik gjenvinner du emballasjen i våre produkter

De to siste årene har Lerøy også levert inn over 930 tonn nøter fra merder til gjenvinning, gjennom det norske selskapet, Nofir. Her blir kasserte redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og Europa samlet inn og gjenvunnet i form av klær, møbler og lignende. På den måten forhindres det at kasserte redskaper havner i havet, samtidig som man bidrar til at de kan gjenvinnes i form av nye produkter. 

Interne tiltak for plastreduksjon

Anne Hilde Midttveit kan også fortelle om flere andre tiltak Lerøy har satt i gang for å minske plastbruken, og redusere blant annet plastavfallet.

I tillegg til å fjerne plast fra havet jobber Lerøy aktivt med å redusere bruk av materiale i egen produksjon.

– Vi har igangsatt et internt prosjekt, 50/50-5, hvor vi har satt oss som mål å redusere bruken vår av ikke gjenvinnbar plast med 50 prosent de neste fem årene. Vi jobber også aktivt med nye emballasjetyper for å optimalisere plastbruken mest mulig, sier hun.

Samarbeidsprosjekt for mindre avfall

Sammen med BOF, Bergen og Omegn Friluftsråd, har Lerøy jobbet med ulike prosjekter for å bekjempe plast. Blant annet benyttes arbeidsbåtene til Lerøy for å hente plast som andre har samlet på steder hvor det er vanskelig å komme til – i 2018 hentet selskapet over 15 tonn plast. For å engasjere flere i dette, støtter Lerøy lokale organisasjoner, skoler, barn og unge med transport og mat, og dekker andre kostnader de måtte ha når de plukker plast. 

Les også: Sjekk ut Ocean Forest, en «regnskog» under havet

– Vi hadde aldri hatt anledning til å hente inn så mye uten deres hjelp. Lerøy har uunnværlig kunnskap om lokale områder, og deres båter gjør at vi kan gå både langt og grunt for å samle inn diverse avfall i utilgjengelige områder, forteller prosjektleder for marint avfall, Gudrun Kristin Fatland i BOF. 

Noe av søppelet som ble plukket opp under Strandryddedagen. Bidra du også med å holde kysten ren.

Hvert år produseres enorme mengder plast. Naturvernforbundet anslår at 22 000 tonn skylles ut i verdenshavene hver eneste dag. I motsetning til papir og matavfall, bruker plast som havner på avveie svært lang tid på å brytes ned. En epleskrott brytes ned i naturen etter noen måneder. En handlepose kan ta opp til 20 år, mens en plastflaske kan bli liggende så lenge som 450 år.

Les også: Dette kan bidra til et mer bærekratig havbruk

Hvis du interesserer deg for miljø, bærekraft og hvordan næringen arbeider for å etterlate et så lite klimafotavtrykk som mulig kan dette nyhetsbrevet være av interesse: