Rydder plast i havet
Hvert minutt blir det tømt en hel søppelbil med plast i havet. Over 90 prosent av alle sjøfugler har plast i magen. Og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet. Dette er knusende fakta som vi må ta til oss. Det er klart vi må bidra til at dette bildet endrer seg. Vi skal tross alt leve av havet – også i fremtiden.

Lerøy deltar hvert år på den store Strandryddedagen. Både til glede for oss mennesker, men ikke minst for all fisk og fugl som er totalt avhengig av et rent hav. 

– Vi er avhengige av havet, det er det vi lever av, og er derfor opptatt av å ivareta dette så godt som mulig slik at vi også kan leve av det i fremtiden. Vi vil derfor ha en aktiv rolle for å bidra til et renere hav, sier Anne Hilde Midttveit, leder for kvalitet og bærekraft i Lerøy Seafood Group.

Lørdag 4. mai er den store Strandryddedagen i 2019 – en årlig, landsomfattende miljødugnad der naturvernere og ildsjeler rydder over hele landet, både langs kysten og i innlandet langs elver og sjøer. Aksjonen koordineres av Hold Norge Rent.

Les også: Lerøy gir i 2019 vekk ti pengegaver på 10 000 kroner til idrett- og aktivitetslag som melder seg på Strandryddedagen

Slik bekjemper Lerøy plast 

Det er ingen nyhet at plast i havet er blitt en av våre største miljøutfordringer. Lerøy har aktiviter flere steder langs kysten i Norge, og det er naturlig for et sjømatselskap å delta i denne aksjonen. Å bidra til å bekjempe miljøutfordringer er viktig, og derfor tar Lerøy del i flere lignende prosjekter. 

Fishing for litter er en global dugnad for å fjerne plast fra havet. Dette er eksempel på søppel som fiskere finner drivende i havet som en fiskebåt har plukket opp.

Fishing for litter (FFL) er et tiltak mot marin forsøpling i Norge, i regi av Miljødirektoratet. Lerøy bidrar ved å plukke med seg det de finner av plast og annet avfall i havet, når de likevel er ute med trålerne. Avfallet de plukker oppp blir fraktet til nærmeste Fishing for litter-mottak. 

Les også: Slik gjenvinner du emballasjen i våre produkter

De to siste årene har Lerøy også levert inn 924 tonn nøter fra merder til gjenvinning, gjennom det norske selskapet, Nofir. Her blir kasserte redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og Europa samlet inn og gjenvunnet i form av klær, møbler og lignende. På den måten forhindres at kasserte redskaper havner i havet, samtidig som man bidrar til at de kan gjenvinnes i form av nye produkter. 

Interne tiltak for plastreduksjon

Anne Hilde Midttveit kan også fortelle om flere andre tiltak Lerøy har satt i gang for å minske plastbruken, og redusere blant annet plastavfallet.

I tillegg til å fjerne plast fra havet jobber Lerøy aktivt med å redusere bruk av materiale i egen produksjon.

– Vi har igangsatt et internt prosjekt, 50/50-5, hvor vi har satt oss som mål å redusere bruken vår av ikke gjenvinnbar plast med 50 prosent de neste fem årene. Vi jobber også aktivt med nye emballasjetyper for å optimalisere plastbruken mest mulig, sier hun.

Samarbeidsprosjekt for mindre avfall

Sammen med BOF, Bergen og Omegn Friluftsråd, har Lerøy jobbet med ulike prosjekter for å bekjempe plast. Blant annet benyttes arbeidsbåtene til Lerøy å hente plast som andre har samlet på steder hvor det er vanskelig å komme til – i 2018 hentet selskapet over 15 tonn plast. For å engasjere flere i dette, støtter Lerøy lokale organisasjoner, skoler, barn og unge med transport og mat, og dekker andre kostnader de måtte ha når de plukker plast. 

Les også: Sjekk ut Ocean Forest, en «regnskog» under havet

– Vi hadde aldri hatt anledning til å hente inn så mye uten deres hjelp. Lerøy har uunnværlig kunnskap om lokale områder, og deres båter gjør at vi kan gå både langt og grunt for å samle inn diverse avfall i utilgjengelige områder, forteller prosjektleder for marint avfall, Gudrun Kristin Fatland i BOF. 

I år samarbeider Lerøy med Pink Fish i anledning Strandryddedagen i Bergen og omegn. Alle som melder seg på aktiviteten gjennom Lerøy får et gratis måltid på Pink Fish på Galleriet i Bergen sentrum, og er også med i trekning av ti pengegaver på 10 000 kroner til sitt aktivitets- og idrettslag.

Hvert år produseres enorme mengder plast. Naturvernforbundet anslår at 22 000 tonn skylles ut i verdenshavene hver eneste dag. I motsetning til papir og matavfall, bruker plast som havner på avveie svært lang tid på å brytes ned. En epleskrott brytes ned i naturen etter noen måneder. En handlepose kan ta opp til 20 år, mens en plastflaske kan bli liggende så lenge som 450 år.

Les også: Dette kan bidra til et mer bærekratig havbruk

Hvis du interesserer deg for miljø, bærekraft og hvordan næringen arbeider for å etterlate et så lite klimafotavtrykk som mulig kan dette nyhetsbrevet være av interesse: