Bærekraftrapport 2018
Take action today - for a difference tomorrow
Klikk her
Lær mer om Lerøy og havbruk
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Rydder plast i havet
– Vi er avhengige av havet, det er det vi lever av, og er derfor opptatt av å ivareta dette så godt som mulig slik at vi også kan leve av det i fremtiden.
Les mer
Fokus på helse, ernæring og idrett
Aktiviteter for barn og unge lokalt, samt større regionale og nasjonale idrettsorganisasjoner.
Mer om våre samarbeid
Smakfull sjømat
Oppskrifter og inspirasjon
Klikk her
Årsrapport 2018
Bærekraft i vekst
Klikk her