Bærekraftrapport 2018
Take action today - for a difference tomorrow
Klikk her
Lær mer om Lerøy og havbruk
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Video Preview Image
Rydder plast i havet
- slik at vi også kan leve av havet i fremtiden
Les mer
Smakfull sjømat
Oppskrifter & inspirasjon
Klikk her
Årsrapport 2018
Bærekraft i vekst
Klikk her